Dzień: 21 września 2019

Spotkanie koordynatorów III ŚDU

Zorganizowane 20 września spotkanie koordynatorów zgromadziło w Klubie Wysoki Zamek ludzi, którzy podejmą się odpowiedzialności za konkretne zadania w ramach III ŚDU. Mając na uwadze ogrom przygotowań stworzyliśmy blisko piętnaście sekcji. I tak są wśród nas m.in. osoby odpowiedzialne za dekoracje i układ namiotów, jest sekcja porządkowa, obsadziliśmy także punkt informacyjny oraz rozdzieliśmy pomiędzy kilku […]

Read more

LOGO

Światowy Dzień Ubogich to święto ustanowione już blisko trzy lata temu przez Papieża Franciszka! W odpowiedzi na Jego apel przedstawiciele różnych wspólnot, grup, instytucji organizują na całym świecie inicjatywy będące próbą wcielenia w życie wezwań skierowanych do nas w wystosowanym każdego roku przez Papieża Orędziu. To, co nas łączy prócz wspólnej idei i głoszonych wartości […]

Read more