Spotkanie koordynatorów III ŚDU

Zorganizowane 20 września spotkanie koordynatorów zgromadziło w Klubie Wysoki Zamek ludzi, którzy podejmą się odpowiedzialności za konkretne zadania w ramach III ŚDU. Mając na uwadze ogrom przygotowań stworzyliśmy blisko piętnaście sekcji. I tak są wśród nas m.in. osoby odpowiedzialne za dekoracje i układ namiotów, jest sekcja porządkowa, obsadziliśmy także punkt informacyjny oraz rozdzieliśmy pomiędzy kilku doświadczonych Zupą w Kato odpowiedzialność za wydawanie posiłków! Podczas tych długich i burzliwych obrad większość zadań została rozdzielona. Jest jednak wciąż kilka działów „do obsadzenia”, stąd być może czekamy właśnie na Ciebie?! Zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy chcieliby dzieląc z nami odpowiedzialność, wziąć na swoje braki kilka zadań do wykonania!  Zapraszamy do kontaktu! Zapraszamy także przedstawicieli różnych Wspólnot i organizacji, które chciałyby włączyć się w program obchodów naszych III Światowych Dni Ubogich!

Dodaj komentarz