Program obchodów 6. Światowego Dnia Ubogich

Wszystko się wyklarowało i możemy przedstawić Wam plan obchodów 6. Światowego Dnia Ubogich w Katowicach – 13 listopada 2022r.

Cały dzień będziemy blisko tych najuboższych, wykluczonych, tych którymi się nikt nie interesuje. To ICH święto i to dla nich będziemy przez cały dzień.

Towarzysz ubogim i zarejestruj się jako wolontariusz.

Dodaj komentarz